Cultuur & Creativiteit - Kunst & Ambacht

Restauratie

Alle materialen hebben onderhoud nodig. Zo ook schilderijen, of deze nu een grote marktwaarde of emotionele waarde vertegenwoordigen. Het onderhouden, herstellen en restaureren van kunstwerken waardoor de financiële of emotionele waarde van uw kunstwerken behouden blijft behoort tot één van de specialisaties binnen ons vakgebied.

Het klimaat in woningen en bedrijfsruimtes kan de staat van een schilderij beïnvloeden en aantasten. Doordat (olieverf) schilderijen voortdurend aan de lucht worden blootgesteld, hechten in de atmosfeer rondzwevend stof, vet, rook, roetdeeltjesen insektenvuil zich aan de oppervakte of dringen soms diep door in de verflagen. Ook temperatuurschommelingen en wisselende luchtvochtigheid hebben een grote invloed op het werk. Meestal zijn schilderijen voorzien van van een vernislaag, deze kan door de diverse oorzaken sterk vervuild raken en vergelen.

Onderhoud en schoonmaak

Voor het behoud van een schilderij is het van belang elke tien jaar te laten controleren of onderhoud of schoonmaak nodig is. Reiniging van een schilderij hoeft niet kostbaar te zijn en is voor de kleur-echtheid van de afbeelding en voor het behoud van de verf zeker noodzakelijk. Door vernisafname en reiniging komen de originele kleuren en fijne details weer volledig terug en door het werk opnieuw te conserveren met nieuwe vernis kan vaak weer een prachtig resultaat worden behaald.

Zo kan een beginnende craquelé door een nieuwe conserverende vernislaag afgeremd worden. Ook de achterzijde van een doek behoeft aandacht. Hier kunnen vuil en stof ook schade aanrichten. Vooral tussen het doek en de spieraamlatten is stof een grote boosdoener omdat stof onevenredig veel vocht opneemt en beschadigingen doen ontstaan aan het linnen.

Adarte's restauratie service

Vooraf doen wij u altijd een kosteloze, vrijblijvende prijsopgave van reiniging- en eventuele herstelwerkzaamheden.