Cultuur & Creativiteit - Kunst & Ambacht

Algemene voorwaarden

Inschrijving workshops en cursussen

Inschrijven kan via e-mail of door gebruik te maken van het inschrijfformulier op onze website. Wanneer u zich als groep inschrijft, geldt de inschrijver als contactpersoon. De contactpersoon is aansprakelijk voor het afmelden van deelnemers en voor het voldoen van openstaande facturen.

Kosten

Alle genoemde kosten voor workshops en cursussen zijn prijzen per persoon inclusief BTW. Cursusgeld dient vooraf te worden voldaan en uiterlijk 1 week voor aanvang op de rekening van Adarte zijn bijgeschreven. De kosten van een workshop dienen uiterlijk 1 week vooraf, door overmaking op onze bankrekening te worden voldaan.

Voor alle workshops en cursussen geldt een deelname vanaf 6 personen. Voor een volledige groep bestaat de mogelijkheid om in overleg de datum te verschuiven naar een andere avond of dag. Bij onvoldoende deelname behoudt Adarte zich het recht voor een workshop of cursus te annuleren. Wanneer mogelijk biedt Adarte u andere data mogelijkheden.

Annulering

Annulering dient schriftelijk of telefonisch te gebeuren en uiterlijk 2 weken voor aanvang van een cursus. Voor een workshop geldt annulering 1 week voor aanvang van de workshop.

Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van een workshop of 2 weken voor aanvang van een cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering van een workshop of cursus op de dag van aanvang wordt het totale verschuldigde bedrag in rekening gebracht en dient binnen 1 week te worden voldaan aan Adarte. Bij niet-gevolgde lessen tijdens deelname aan een cursus volgt geen restitutie van lesgelden.

Heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.